Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe, obsługa kadrowo-płacowa, pełna księgowość, outsourcing

Oferujemy Państwu wsparcie biura rachunkowego w zakresie usług księgowych oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm małych prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów,
jak i większych organizacji, które zobowiązały się do prowadzenia Ksiąg Handlowych

Jesteśmy

Nowocześni

Przy realizacji codziennych obowiązków wykorzystujemy nowoczesne technologie. Posługujemy się narzędziami technicznymi, które umożliwiają nam bezpieczną migrację danych, a dokumenty przyjmujemy również w formie skanów.

Elastyczni

Dajemy swobodę naszym klientom w doborze formy współpracy, która najlepiej będzie im odpowiadała. Możemy realizować usługi standardowo, zdalnie bądź na miejscu w siedzibie Klienta. Możemy również zaproponować inne rozwiązania, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Poinformowani

Posiadamy aktualną wiedzę i jesteśmy zaznajomieni z przepisami prawa podatkowego. Dzięki temu realizujemy usługi w zakresie rachunkowości, kadr i płac zgodnie z najnowszymi wymaganiami Fiskusa i ZUS, np. JPK, Nowe zasady w umowach cywilno-prawnych i inne.

Konkurencyjni

Proponujemy bardzo atrakcyjne stawki – adekwatne do jakości realizacji. Nasze ceny są wyjątkowo korzystne, zważywszy na standard świadczonych usług, szczególnie pod kątem outsourcingu. Inne biura rachunkowe na rynku nie gwarantują tak atrakcyjnego połączenia jakości i ceny.

Bezpieczni

Osoby zainteresowane pełną księgowością czy obsługą kadrowo-płacową pragniemy poinformować, że posiadamy wykupione dodatkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych. To skuteczne zabezpieczenie dla Państwa biznesu oraz gwarancja profesjonalnego podejścia.

URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Pomoc dla firm zagranicznych planujących uruchomienie swojego przedsięwzięcia w Polsce

doradztwo w sprawach podatkowych oraz prawno-administracyjnych (własne doświadczenie uzupełniamy dzięki stałej współpracy z biegłym rewidentem oraz zaprzyjaźnioną kancelarią prawną, specjalizującą się stricte w sprawach gospodarczych)

przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego (również przez rejestrację elektroniczną S24)

złożenie wniosków o rejestrację do odpowiednich urzędów (Urząd Skarbowy, KRS, GUS, ZUS i inne)

rejestracja do VAT i VAT UE

rejestracja spółki i pracowników z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności prawno-administracyjnych (uzyskanie koncesji, pomoc w założeniu optymalnego konta bankowego, itp.)

Uruchomienie działalności poprzez zakup gotowej spółki (shelf company)

Innym sposobem na szybkie uruchomienie działalności, jest zakup gotowej spółki, która nie podjęła jeszcze działalności. Nexlink umożliwia zakup takich spółek, są one zarejestrowane we wszystkich wymaganych urzędach (GUS, US, KRS) i gotowe do podjęcia działalności w trybie pilnym.

Obsługa adresu korespondencyjnego i miejsce na spotkania

Nexlink umożliwia udostępnienie swojego adresu do obsługi korespondencji swoich klientów, w tym:

informacja o pojawieniu się korespondencji w ciągu 24h poprzez e-mail

możliwość odsyłania poczty na inny adres

skanowanie i przesyłanie korespondencji poprzez pocztę elektroniczną

Naszym klientom oferujemy możliwość skorzystania z sali konferencyjnej w siedzibie Nexlink:

bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu

kawa, woda itp.

tablica i markery

czas i koszty elastycznie dostosowane do potrzeb

możliwość dopytania o kwestie prawno-podatkowe na miejscu

USŁUGI KSIĘGOWE

Jednoosobowa działalność gospodarcza, ryczałt oraz firmy z Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Wymienione formy księgowości z pozoru wydają się być proste. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą początkowo sądzi, że przy takiej formie samodzielnie poradzą sobie w rozliczeniach z fiskusem. Właściciele nie muszą bowiem wypełniać wielu obowiązków, wymaganych przy pełnej księgowości.

Rzeczywistość z reguły rewiduje ten pogląd i wiele osób, prowadzących małe firmy zgłasza się do naszego biura rachunkowego z prośbą o pomoc. Doskonale rozumiemy tę sytuację. Bez doświadczenia oraz odpowiednich narzędzi, a także z nieaktualizowaną i mglistą wiedzą na temat specyfiki polskiego systemu podatkowego może być trudno poradzić sobie z obowiązkami podatkowymi odnośnie własnego biznesu. A przecież nie jest to główny obszar działalności firmy, któremu przedsiębiorcy powinni poświęcać cały swój czas.

Właśnie dlatego nasze warszawskie biuro rachunkowe w ramach usług księgowych proponuje:

pomoc przy założeniu działalności gospodarczej (rejestracja w urzędach, wypełnianie wniosków) zgodnie z obowiązującymi przepisami

porady dotyczące obrotu gospodarczego (nasze biuro rachunkowe wyjaśni jak należy wystawiać faktury, na co zwrócić uwagę, jakich najczęstszych błędów się wystrzegać)

kontakt bezpośredni z Klientem – w naszym biurze rachunkowym stosujemy zasadę prostego języka, zależy nam bowiem na przekazaniu czytelnych informacji naszym Klientom i w przeciwieństwie do innych firm oferujących usługi rachunkowe używamy zrozumiałych zwrotów i sformułowań przy wyjaśnianiu zawiłych sytuacji. Dostarczamy konkretne odpowiedzi w łatwej i przystępnej formie,

prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencjonowanie w postaci ryczałtu przy wykorzystaniu techniki komputerowej, stosując się do obowiązujących przepisów prawnych,

prowadzenie ewidencji VAT zakupów, ewidencji VAT sprzedaży oraz sporządzania i składania deklaracji VAT (dla podmiotów podlegających rozliczeniu z VAT),

przejęcie dokumentów (wraz z odebraniem dokumentacji księgowej do Klienta) oraz przechowywanie dokumentów księgowych, a także ich weryfikacja pod kątem rachunkowym oraz finansowym, wykrycie ewentualnych błędów i braków oraz porady w kwestii ich poprawy,

księgowanie dokumentów w programie finansowo – księgowym,

wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

przekazanie w/w deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej do właściwych Urzędów Skarbowych,

ewidencjonowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Firmy z księgowością w formie Ksiąg Handlowych

Działalność gospodarcza z księgowością prowadzoną w formie Ksiąg Handlowych to propozycja skierowana do doświadczonych przedsiębiorców. Pozwala prowadzić biznes w taki sposób, aby jednocześnie chronić własny majątek osobisty przed ryzykiem biznesowym. Takie rozwiązanie wymaga wiedzy w obszarze formalno-prawnym, a także podejmowania określonych kroków według ścisłych zasad rejestrowania transakcji gospodarczych.

Outsourcing naszego biura rachunkowego obejmuje:

pełną księgowość dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, także z kapitałem zagranicznym,

prowadzenie Ksiąg Handlowych z wykorzystaniem techniki komputerowej w myśl obowiązujących przepisów podatkowych oraz zasad rachunkowości, określonych w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. ze zmianami,

przyjęcie i odebranie (na życzenie Klienta) dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie wraz ze sprawdzeniem całości pod kątem rachunkowych oraz formalnym i analizą czy nie pojawiły się w nich błędy lub braki; ponadto radzimy, jak dokonać ich poprawy,

księgowanie dokumentów w programie finansowo – księgowym

przygotowanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych oraz dzienników zapisów,

wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

przygotowanie wydruków rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, oraz opracowywanie i składanie deklaracji VAT,

przekazywanie w/w deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej do właściwych Urzędów Skarbowych,

ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

udzielanie Klientowi informacji na temat wysokości zobowiązań podatkowych,

występowanie w roli reprezentanta Klienta przed organami administracyjnymi, również w czasie kontroli,

przygotowywanie raportów dla klientów dla zagranicznych właścicieli,

przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przekazywanie ich do KRS i US,

współpracę z biegłym rewidentem dla zagwarantowania zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

opracowanie oraz wdrożenie procedury odzyskiwania należności i zobowiązań.

Kadry i Płace

Obsługa kadrowo-płacowa stanowi jeden z najważniejszych segmentów prowadzonego biznesu w zdecydowanej większości przedsiębiorstw. Dynamika zmian w tym obszarze oraz poziom skomplikowania aspektów działania sprawia, że zalecanym rozwiązaniem jest outsourcing kadrowo-płacowy.

Z tego powodu nasze biuro proponuje w ramach obsługi kadrowo-płacowej:

sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy,

zbieranie akt osobowych pracowników,

ewidencjonowanie urlopów pracowników,

przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,

naliczanie ZFŚS,

opracowywanie sprawozdań GUS,

wsparcie podczas kontroli z PIP,

pomoc przy migracji historycznych danych klienta do programu PŁATNIK,

rejestrowanie podmiotu i jego pracowników w ZUS,

obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS,

przygotowywanie list płac,

rozliczanie umów cywilno-prawnych,

wyliczanie każdego miesiąca składek ZUS oraz podatku dochodowego,

opracowywanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników,

wsparcie podczas kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Sprawdź estymowane ceny usług księgowych w oparciu o nasz ogólny cennik

Pobierz cennik

Tworzymy strony internetowe w różnym zakresie

Obsługujemy konta firmowe w mediach społecznościowych

Generujemy i dostarczamy kontakty handlowe

Kreujemy podstawy komunikacji wizualnej firmy, jak np. logo, wizytówki itp.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!